Statistik Tahunan MyGDX 2018 - 2024

Bil. FAKTA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 JUMLAH
Nota : Laporan bermula dari tarikh 26/05/2018 sehingga 18-04-2024.
** Agensi Pembekal Data baharu mengikut tahun.
Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna