Mengenai MyGDX

MyGDX ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya (E2E) ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

Mudah dan Pantas

Memudahkan integrasi data merentas agensi dengan tadbir urus yang cekap.

Pemboleh Daya

Kelancaran integrasi data dari pelbagai sumber.

Sahih

Data dari sumber asal yang sahih (Single Source of Truth).

Katalog API

Katalog Servis / API Mengikut Kluster GWRA

Tapisan Kategori
Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna