Perkhidmatan MyGDX 2.0

Selamat

Platform perkongsian data yang selamat untuk semua tahap klasifikasi data

Digital

Pengurusan tadbir urus digital melalui portal tunggal

Integrasi

Membantu merealisasikan integrasi merentas agensi

Libat Urus & Budaya

Program libat urus dan pembudayaan perkongsian data

Sokongan Teknikal

Khidmat sokongan teknikal platform perkongsian data (komponen MyGDX2.0)

Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna