Mengenai MyGDX

MyGDX ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya (E2E) ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan data terperingkat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien dan mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Platform seragam lebih memudahkan integrasi data.

MyGDX dibangunkan berasaskan 3 prinsip perkongsian data seperti dinyatakan dalam Dasar Perkongsian Data Sektor Awam.

Persetujuan

Perkongsian Data atas Keperluan dan Mendapat Persetujuan

Selamat

Perkongsian Data Terperingkat Secara Selamat

Tambah Nilai

Perkongsian Data Menambah Nilai kepada Perkhidmatan Awam, Rakyat dan Negara

Anda Sudah Bersedia?

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) adalah platform perkongsian data yang komprehensif bagi membolehkan perkongsian data merentas agensi dengan mudah dan selamat. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih. Jom mulakan perjalanan integrasi data anda. Daftar / Login pada butang di bawah.

Log Masuk | Daftar

Katalog API

Berikut adalah Katalog Servis / API yang telah disediakan dalam MyGDX. 
Sekiranya data yang anda inginkan tiada dalam katalog ini, ianya boleh dibangunkan selepas persetujuan dari Agensi Pembekal.

Tapisan Kategori
Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna