Mengenai MyGDX

MyGDX ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya (E2E) ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan data terperingkat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien dan mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Platform seragam lebih memudahkan integrasi data.

MyGDX dibangunkan berasaskan 3 prinsip perkongsian data seperti dinyatakan dalam Dasar Perkongsian Data Sektor Awam.

Persetujuan

Perkongsian Data atas Keperluan dan Mendapat Persetujuan

Selamat

Perkongsian Data Terperingkat Secara Selamat

Tambah Nilai

Perkongsian Data Menambah Nilai kepada Perkhidmatan Awam, Rakyat dan Negara

Platform MyGDX baharu (MyGDX 2.0) telah dipertingkatkan dengan ciri-ciri keselamatan merangkumi aspek keselamatan data dan siber di mana penambahbaikan yang dilaksanakan termasuk setiap agensi dan pengguna berdaftar disahkan melalui Portal MyGDX yang berintegrasi dengan pelbagai agensi berkaitan seperti di modul pendaftaran pengguna. Manakala setiap kelulusan langganan API akan disahkan melalui sijil digital pengguna agensi dan setiap sistem yang akses ke API MyGDX akan disahkan terlebih dahulu melalui teknologi Public Key Infrastruktur (MyGPKI).

Selain itu, semua agensi perlu mempunyai Security Server MyGDX untuk mengurus akses dan capaian API. Platform MyGDX menggunakan sijil digital pelayan (SSL dan TLS) dan teknologi kriptografi penyulitan data yang diiktiraf oleh National Trusted Cryptographic Algorithm List (MySEAL), Cyber Security Malaysia.

Perkhidmatan

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dibangunkan untuk meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan mengurangkan masa memproses, mengisi dan mengesahkan data. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih. Faedah MyGDX:

Sahih

Data dari sumber yang sahih

Pelbagai Sumber

Integrasi data dari pelbagai sumber

Analisis

Memudahkan analisis data

Pengesahan

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna

Bersepadu

Menyelaras dan menyepadukan data

Capaian

Memudahkan capaian data bagi tujuan perancangan agensi

Anda Sudah Bersedia?

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) adalah platform perkongsian data yang komprehensif bagi membolehkan perkongsian data merentas agensi dengan mudah dan selamat. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih. Jom mulakan perjalanan integrasi data anda. Daftar / Login pada butang di bawah.

Statistik

Lacks Heading
  • 5 Transaksi API Tertinggi
  • Jumlah dan Peratusan API mengikut Kluster
  • 10 Pembekal Data Tertinggi
  • Statistik Tahunan MyGDX 2018 - 2024
  • Statistik Tahunan MyGDX 2018 - 2024

Fakta

Status pelaksanaan MyGDX sehingga kini...

Katalog API

Berikut adalah Katalog Servis / API yang telah disediakan dalam MyGDX. 
Sekiranya data yang anda inginkan tiada dalam katalog ini, ianya boleh dibangunkan selepas persetujuan dari Agensi Pembekal.

Tapisan Kategori

Pengumuman

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

Soalan Lazim

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.


Galeri

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

Dokumen

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan integrasi data merentas agensi bagi memudahkan penyediaan perkhidmatan online End to End (E2E). Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.