Arkitektur MyGDX 2.0

Arkitektur MyGDX 2.0

Berkonsep Arkitektur Teragih, Pengurusan dan Pemantauan Berpusat. Pelaksanaan dan peluasan MyGDX diurus oleh Pasukan MyGDX, JDN. Semua agensi perlu dipasang komponen MyGDX iaitu Security Server untuk mengurus akses dan capaian data. Tool pembangunan API iaitu UXP Connector disediakan untuk Agensi Pembekal Data. MyGDX boleh berkongsi pelbagai jenis data sama ada secara real-time atau data pukal.

// About MyGDX

Ciri ciri Peningkatan MyGDX 2.0

1

Pewujudan fungsi Governing Authority (GA)

2

Ketersediaan peluasan MyGDX kepada G2C dan G2B

3

Adaptasi konsep Distributed Architecture, Centralised Management and Monitoring

4

MyGDX mengurus pelaksanaan dan memantau transaksi dan operasi integrasi data

5

Agensi melaksanakan integrasi melalui platform MyGDX yang seragam

6

Tools pembangunan API bagi format SOAP

7

Boleh berintegrasi dengan ESB sedia ada

8

Boleh menerima pelbagai jenis header payload ESB sedia ada

9

Interoperability, scability, sustainability dan fit for purpose

  • Ketersediaan 99.5% mengikut SLA yang ditetapkan oleh perkhidmatan berpusat yang lain (MyGovCloud@PDSA, MyGovUC dan MyGPKI)
  • Kebolehskalaan tanpa mengganggu operasi sedia ada
  • Ketelusan dan kebolehkesanan log transaksi tanpa boleh disangkal
  • Pengurusan ekosistem perkongsian data secara digital melalui portal tunggal
  • Keselamatan yang tinggi melalui penggunaan teknologi yang terkini dan terbukti
  • Pembangunan integrasi yang dipermudahkan
  • Kesinambungan perkhidmatan
Menggunakan sijil digital SSL/TLS bagi komunikasi dan RSA bagi penandatanganan mesej transaksi
Secure Posture Assessment (SPA) dan Penetration Test (Pen-Test)
Agensi berdaftar dan mempunyai sijil digital yang telah ditentusahkan
Teknologi penyulitan data semasa penghantaran
Sijil digital pengguna digunakan oleh portal bagi menentusahkan individu
API endpoint URL localization bagi mengelakkan pendedahan URL sebenar

Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna