Perkhidmatan

Perkhidmatan

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dibangunkan untuk memudahkan pelaksanaan integrasi data merentas agensi melalui platform gunasama agar dapat meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan mengurangkan masa memproses, mengisi dan mengesahkan data. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih. Faedah MyGDX:

Sahih

Data dari sumber yang sahih

Pelbagai Sumber

Integrasi data dari pelbagai sumber

Analisis

Memudahkan analisis data

Pengesahan

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna

Pelbagai Data

Pelbagai pangkalan data secara masa nyata atau pukal

Capaian

Memudahkan capaian data bagi tujuan perancangan agensi

Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna